Onze visie.

Het liefst laten we dit de kinderen op verschillende manieren leren. Alleen, tweetallen, groepjes maar ook oud en jong door elkaar.
Met de verschillen tussen de leerlingen wordt rekening gehouden. Leerlingen die extra zorg nodig hebben maar ook de plusleerling komen we tegemoet. We willen zoveel mogelijk ieder kind de eigen route laten vliegen. De ontwikkeling van de zelfstandigheid van leerlingen is in volle gang. Het gebruik van een chromebook en tablet  speelt hierbij een rol. 

De vorderingen van de leerlingen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, worden nauwgezet gevolgd. Indien we signaleren dat een leerling extra hulp nodig heeft, bekijken wij hoe wij deze hulp het beste kunnen bieden. Het kan zijn dat de oplossing klasdoorbroken werken is. het is bij ons normaal om les te krijgen op je eigen niveau. Dus kun je bij rekenen bij meester Jesse zitten terwijl je eigen groep in het lokaal ernaast is. Omdat de kinderen hiermee zijn 'opgegroeid', is dit geen enkel probleem. Sterker nog; het welzijn van de kinderen is juist beter. Ze maken immers werk wat voldoening geeft en leren telkens weer. 
De contacten met de ouders zijn intensief. Er wordt aandacht besteed aan de ideeën en wensen van de ouders. Veel ouders zijn betrokken bij schoolse en buitenschoolse activiteiten. De schoolgids geeft duidelijke informatie en maandelijks is er de nieuwsbrief.

"Natuurlijk"zijn wij, het team van de Tormijnschool, zeer enthousiast om ons onderwijs up to date te houden. Vandaar dat we ons de komende jaren bezig gaan houden met de volgende punten:

  • Tegemoet komen aan ieders onderwijsbehoefte, ieder kind een eigen plan mbv. onder andere Snappet chromebooks vanaf groep 4.
  • Bewegend leren; Ons streven is om kinderen meer te laten bewegen, 3 keer per week bieden we een les buiten aan. Rekenen, spelling, dit alles op een actieve manier in de buitenlucht.
  • Tekst verwerken, programmeren vanaf groep 1 t/m 4, met de Beebot en programmeren op de computer vanaf groep 5. Daarnaast bieden we een aantal keren per jaar extra computational thinking aan mmv meester Erik Jan, die stichting breed lessen hierin verzorgd. 
  • De wereldoriëntatie vakken vooral leren met behulp van de 21th C.S, zie de link: .http://www.blinkwereld.nl/21-st-century-skills
  • Creatief werken, we willen kinderen zelf laten kiezen welk creatieve vlak ze willen ontwikkelen. Dit doen we door workshops op de vrijdagmiddag aan te bieden (groep 4-8 groepsdoorbroken). Dat kan van alles zijn; vlotten bouwen, scheikunde, glas in loof maken, etc. 
  • Samen leren, kinderen van verschillende leeftijden door elkaar laten leren.
  • Goed met elkaar omgaan, waarden en normen samen met ouders handhaven, we maken gebruik van de methode Kwink
  • Engels vanaf groep 1 tot en met 8.

Zie hieronder de links naar de methodes: