Onze visie.

Het liefst laten we dit de kinderen op verschillende manieren leren. Alleen, tweetallen, groepjes maar ook oud en jong door elkaar.
Met de verschillen tussen de leerlingen wordt rekening gehouden. Leerlingen die extra zorg nodig hebben maar ook de plusleerling komen we tegemoet. We willen zoveel mogelijk ieder kind de eigen route laten vliegen. De ontwikkeling van de zelfstandigheid van leerlingen is in volle gang. Het gebruik van de computer en tablet  speelt hierbij een rol. 


De vorderingen van de leerlingen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, worden nauwgezet gevolgd. Indien we signaleren dat een leerling extra hulp nodig heeft, bekijken wij hoe wij deze hulp het beste kunnen bieden.
De contacten met de ouders zijn intensief. Er wordt aandacht besteed aan de ideeën en wensen van de ouders. Veel ouders zijn betrokken bij schoolse en buitenschoolse activiteiten. De schoolgids geeft duidelijke informatie en maandelijks is er de nieuwsbrief.

"Natuurlijk"zijn wij, het team van de Tormijnschool, zeer enthousiast om ons onderwijs up to date te houden. Vandaar dat we ons de komende jaren bezig gaan houden met de volgende punten:

  • Tegemoet komen aan ieders onderwijsbehoefte, onder andere m.b.v Snappet tablets vanaf groep 4.
  • Tekst verwerken, programmeren vanaf groep 1 t/m 4, met de Beebot en programmeren op de computer vanaf groep 5.
  • De wereldoriëntatie vakken vooral leren met behulp van de 21th C.S, zie de link: .http://www.blinkwereld.nl/21-st-century-skills
  • Creatief werken.
  • Samen leren, kinderen van verschillende leeftijden door elkaar laten leren.
  • Goed met elkaar omgaan, waarden en normen samen met ouders handhaven, we maken gebruik van de methode Kwink
  • Engels vanaf groep 1 tot en met 8.

Zie hieronder de links naar de methodes: