Leerlingenraad

Bij ons op school mogen kinderen hun mening geven en als er een idee is mag dat geventileerd worden. De leerlingenraad bestaat uit enkele kinderen van groep 8. Er is een speciale brievenbus in de gang gezet. Daar mag ieder kind een briefje in doen. Eens per maand wordt deze geleegd en besproken met de locatiedirecteur. Vaak kunnen er dan dingen veranderd worden. Soms ook niet, maar dan wordt het uitgelegd. Tevens bespreekt de locatiedirecteur bepaalde zaken met de leerlingenraad die voor kinderen interessant zijn. De leerlingenraad koppelt dit naar elke groep terug.

Naar het overzicht