Klachtenregeling

Als u een klacht heeft...
Het kan altijd gebeuren dat u als ouder, leerling of personeelslid ontevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op school.
Bij bezwaren of klachten gaan we uit van de volgende stappen:

  • bespreek de vraag eerst in alle openheid met de betrokken persoon of de schoolleiding;
  • als dit geen oplossing biedt: een gesprek met de interne vertrouwenspersoon van de school;
  • als dit geen oplossing biedt kan de vertrouwenspersoon u verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. U kunt ook direct zelf contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon.

De interne vertrouwenspersoon is: Sonja Grooters tel nr. 0545-292582  sonja@tormijnschool.nl

De OPONOA vertrouwenspersoon is mevr. Yvonne Kamsma Tel. 088-0931439
Mob. 06-14001672 Mail: yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl