Communicatieplan

Inleiding
Elke school heeft te maken met verschillende groepen betrokkenen, die hun eigen wensen en behoeften hebben als het gaat om informatie en communicatie.

Om de informatie-uitwisseling tussen al deze groepen betrokkenen zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft de Tormijnschool een communicatieplan ontwikkeld. Het doel van dit plan is om alle betrokkenen inzicht te geven in de verschillende manieren van communiceren, welke middelen daarbij worden gebruikt, hoe en wanneer ze worden ingezet en door wie ze worden uitgevoerd.