Veiligheidsplan

We zorgen ervoor dat de Tormijnschool een veilige school is, voor leerlingen, ouders en personeel. We hebben een sociaal-emotionele lessencyclus van de methode Kwink (sinds 2017), die we jaarlijks behandelen. Daarnaast hanteren we een pestprotocol. Deze is opgenomen in het veiligheidsplan.

zie 

Veiligheidsplan