Privacy 

Obs B. Tormijn spant zich in om uw gegevens te beschermen. De manier waarop wij dit doen staan beschreven in onderstaande documenten.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Hier kunt u de privacy verklaring downloaden, opgesteld voor de Stichting OPONOA, waar onze school ook toe behoort.

Hier kunt u de ouderbrief privacy downloaden.