Muziek door muziekschool

kunst en muziek onderwijs

Aan de kinderen van groep 1 t/m 5  bieden we ieder jaar een serie van 20 lessen aan vanuit Kunstwijs. Er komt een geschoolde muziekleerkracht les geven, geheel in thema.

Vanuit de plaatselijke muziekvereniging Concordia is er ieder jaar een kennismakingsles met muziekinstrumenten.

muziek 1/2