B.Tormijnschool? Natuurlijk!

Samen op weg naar zelfstandigheid.

 

Het team van OBS B Tormijn wenst iedereen een fijn schooljaar!

 

 

Welkom op onze site,

De Tormijnschool is een bruisende openbare dorpsschool, waarbij iedereen met plezier betrokken is. De school staat in het groene hart van het actieve en betrokken Noordijk. 

Wanneer je in Noordijk of in de omgeving van Noordijk woont kies je "natuurlijk" voor onze fijne school! Ons schoolplein, tevens dorpslein, is "natuurlijk" ingericht. Kinderen kunnen hier geweldig klimmen, klauteren, spellen spelen. Ook buiten schooltijd speelt hier jong en oud door elkaar. 

Ons team vindt het belangrijk dat leerlingen zich thuis en veilig voelen op school. Pas als het kind zich veilig voelt kan het zich ontwikkelen. Er wordt respectvol met elkaar samengewerkt. Normen en waarden worden actief gehanteerd. 

Kinderen en leerkrachten worden uitgedaagd om optimaal te presteren en zich veelzijdig te ontwikkelen. De Tormijnschool is een school waar kinderen naar toe komen om zich een aantal vaardigheden en houdingen eigen te maken, maar vooral ook om kennis op te doen en inzicht te verwerven. Ons streven is zoveel mogelijk de eigen route van het kind te volgen.

Voor meer informatie over onze kijk op onderwijs, zie schoolinfo, onze visie.

Een site kan niet alles vertellen en laten zien. U bent van harte welkom om onze school te ervaren! Loop binnen of maak een afspraak via tel.0545-292143.

We zien u graag!

Met vriendelijke groet, 

namens het team van de Tormijnschool,

Elona te Lintelo, locatiecoordinator 

Nieuwsbrief november

In deze nieuwsbrief informatie over de 10 minuten gesprekken, het nationaal schoolontbijt en de komst van Sinterklaas!

Nieuwsbrief oktober

In deze nieuwsbrief informatie over onze gymleerkrachten Dennis en Jord, de sportweek, kinderboekenweek en schoolfruit.

Nieuwsbrief september

Op 24 september mag uw kind u een rondleiding geven in zijn of haar groep. Er mag worden gewerkt met het chromebook en u k...